BG HitCoat® - Reference

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Elektrárny Opatovice K4 Ohyby ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 12/2022

Elektrárny Opatovice

K4 Trubky PP II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 11/2022
Elektrárny Opatovice K4 Ohyby ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 11/2022
Precheza a.s. Hořák kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 10/2022
Precheza a.s. Hořák dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 10/2022
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s.

FK8 spalovací komora membránová stěna

Ocel 12022 Abraze popelem 10/2022
Elektrárny Opatovice K3 Trubky EKO II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 10/2022
Elektrárny Opatovice K3 Ohyby ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 09/2022
Elektrárny Opatovice K3 Trubky PP II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 09/2022
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy Energotrans a.s. K3 varné trubky a spodní část 3. PP Ocel tř. 15 Abraze popelem 750 oC, nápeky 09/2022

Elektrárny Opatovice

K3 stěna SK v okolí trysek SNCR Ocel 12022 Koroze močovinou 700 oC 09/2022
Elektrárny Opatovice K3 EKO II Ohyby Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 08/2022
Elektrárny Opatovice K6 EKO II Závěsné trubky Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 07/2022
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s. FK8 spalovací komora membránová stěna Ocel 12022 Abraze popelem 06/2022
Elektrárny Opatovice K6 trubky zadní stěny SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 06/2022
Elektrárny Opatovice K5 trubky PP II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 06/2022
ČEZ Elektrárna Ledvice prostřednictvím Energetické opravny a.s. K6 Kouřovod Ocel tř. 11 Abraze popílkem 350 - 400 oC 05/2022
Elektrárny Opatovice K2 trubky PP II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 05/2022
Elektrárny Opatovice K2 stěna SK v okolí trysek SNCR Ocel 12022 Koroze močovinou 700 oC 05/2022
Elektrárny Opatovice K2 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 05/2022
Precheza a.s. S1 Komín Ocel tř. 11 Koroze kyselýmí kondenzáty SO2 10/2021
Precheza a.s. Hořák dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 10/2021
ČEZ Elektrárna Ledvice prostřednictvím Energetických opraven FK4 membránová stěna SK Ocel 12022 Abraze a koroze 870 oC 09/2021
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s. FK8 spalovací komora membránová stěna Ocel 12022 Abraze popelem 09/2021
SEV.EN EC prostřednictvím SES Tlmače a.s. K2 Trubky výhybů hořáku a kolínka EKO Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 09/2021
Elektrárny Opatovice K5 EKO II Trubky Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 08/2021
Elektrárny Opatovice K5 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 08/2021
Elektrárny Opatovice K5 stěna SK v okolí trysek SNCR Ocel 12022 Koroze močovinou 700 oC 08/2021
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s. FK7 LUVO Ocel 12022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 08/2021
Elektrárny Opatovice K6 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 06/2021
Elektrárny Opatovice K6 stěna SK v okolí trysek SNCR Ocel 12022 Koroze močovinou 700 oC 06/2021
ČEZ Elektrárna Ledvice prostřednictvím Energetické opravny a.s. K6 Kouřovod Ocel tř. 11 Abraze popílkem 350 - 400 oC 06/2021
Elektrárny Opatovice K6 EKO II Trubky Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 06/2021
Elektrárny Opatovice K5 trubky PP II Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 06/2021
ČEZ Elektrárna Mělník K10 Membránové stěny SK Ocel 15020 Abraze a koroze 870 oC 05/2021
Elektrárny Opatovice K5 EKO II Ohyby Ocel 12022 Abraze popelem 700 oC 05/2021
Elektrárny Opatovice Míchací centrum, usazovací nádoba OZŠ1A Ocel tř. 11 Abraze struskou za mokra při normální teplotě 04/2021
Elektrárny Opatovice K2 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 04/2021
Elektrárny Opatovice K3 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 04/2021
Elektrárny Opatovice K1 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 10/2020
Elektrárny Opatovice K4 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 10/2020
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy Energetické opravny, a.s. B9 Kouřovod Ocel tř. 11 Koroze neodsířenými spalinami pod rosným bodem 09/2020
MVV Umwelt, Königs Wusterhausen, Německo Membránová stěna kotle na dřevní odpad Ocel 12 022 Koroze a nálepy 09/2020
Elektrárny Opatovice K2 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2020
Elektrárny Opatovice K2 trubky PP II Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2020
SEV.EN EC prostřednictvím EDMS Pezinok Lopatky 5 ks axiálních ventilátorů Ocel 12 022 Abraze popelem 200 oC 08/2020
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s. FK8 spalovací komora membránová stěna Ocel 12 022 Abraze popílkem 08/2020
Plzeňská teplárenská, a.s. K3 strop a okolí hořáků Ocel tř. 12 Nápeky 08/2020
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy Energetické opravny, a.s. K10 Kouřovod Ocel tř. 11 Koroze neodsířenými spalinami pod rosným bodem 08/2020
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok C výparník Ocel tř. 13 Vysokoteplotní koroze a abraze 1.050 oC 07/2020
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok D výparník Ocel tř. 13 Vysokoteplotní koroze a abraze 1.050 oC 07/2020
ČEZ Elektrárna Ledvice prostřednictvím Energetické opravny a.s. K6 Kouřovod Ocel tř.11 Abraze a koroze 180 oC 07/2020
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy MARTIA a.s. FK7 trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 07/2020
Elektrárny Opatovice K5 EKO II Závěsné trubky Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2020
Elektrárny Opatovice K6 EKO II Závěsné trubky Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2020
Elektrárny Opatovice K6 Ohyby  ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2020
Elektrárny Opatovice K5  Ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2020
Elektrárny Opatovice K3 SK Ohyby ve výsypce Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 05/2020
Elektrárny Opatovice K2 EKO II Ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 04/2020
ČEZ Elektrárna Prunéřov K24 Výparník SK Ocel tř. 13 Koroze 04/2020
ČEZ Elektrárna Prunéřov K24 Výsypka SK Ocel tř. 13 Abraze 04/2020
MVV Umwelt, Dundee, Skotsko, Velká Británie Membránová stěna (pod stropem) a deskový přehřívák Ocel 12 022 Koroze a nálepy 10/2019
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím Protis Ing.Ostrava    FK8 Ochrana studeného konce LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC    09/2019
Precheza a.s. Hořák dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 09/2019
Precheza a.s. Hořák kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 09/2019
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok B Výparník Ocel 12 022 Koroze a abraze 08/2019
TEREOS TTD, a.s. Ohříváky vody uhelných kotlů Ocel 12 022 Koroze 07/2019
ČEZ EMě prostřednictvím Energetických opraven, a.s. K5 EKO I Trubky a ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem 07/2019
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok A Výparník Ocel 12 022 Koroze a abraze 07/2019
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy G-TeamProgres K6 Přehřívák II a IV Ocel 15 229 Koroze pod úsadou, 600 oC 07/2019
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy G-TeamProgres K5 Přehřívák II a IV Ocel 15 229 Koroze pod úsadou, 600 oC 07/2019
ČEZ Elektrárna Mělník prostřednictvím fy G-TeamProgres K4 Přehřívák II a IV Ocel 12 022 Koroze pod úsadou, 600 oC 07/2019
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím fy Martia a.s. K7 trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 07/2019
Elektrárny Opatovice K6 Zásobník surového paliva Ocel tř. 11 Klenbování, nápeky 06/2019
ČEZ Elektrárna Prunéřov K23 Výparník SK Ocel tř. 13 Koroze 05/2019
ČEZ Elektrárna Prunéřov K23 Výsypka SK Ocel tř. 13 Abraze 05/2019
Precheza a.s. Hořáková komora dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 04/2019
Precheza a.s. Hořáková komora kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 04/2019
Elektrárny Opatovice K6 ohyby EKO II Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 04/2019
Energetické cetrum s.r.o. Jindřichův Hradec K5 přehřívák Ocel tř. 13 Nápeky 03/2019
ČEZ Elektrárna Ledvice prostřednictvím UniSteel s.r.o. Trubky LUVO St 37.0 Koroze 180 oC 03/2019
MVV Umwelt, Königs Wusterhausen, Německo Membránová stěna kotle na dřevní odpad Ocel 12 022 Koroze a nálepy 03/2019
Meduna, vakuová kalírna s.r.o. Vymezovací desky Grafit Prodloužení životnosti 02/2019
ČEZ Elektrárna Prunéřov K25 Výparník SK Ocel tř. 13 Koroze 02/2019
ČEZ Elektrárna Prunéřov K25 Výsypka SK Ocel tř. 13 Abraze 02/2019
Meduna, vakuová kalírna s.r.o. Vymezovací desky Grafit Prodloužení životnosti 01/2019

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 09/2018
ČEZ Elektrárna Mělník K2 okolí hořáků 21-24 Ocel 12 022 Nálepy 09/2018
ČEZ Elektrárna Mělník K1 okolí hořáků11-14 Ocel 12 022 Nálepy 09/2018
ČEZ Elektrárna Mělník K3 okolí hořáků 31-34 Ocel 12 022 Nálepy 09/2018
ČEZ Elektrárna Poříčí K1, K2, K3 trubky PII a PIV Ocel tř. 15 Nálepy 09/2018
Elektrárny Opatovice K4 trubky EKO II Ocel 12 022 Abraze 09/2018
Elektrárny Opatovice K4 přehřívák PPIV Ocel 15 229 Nálepy 08/2018
ČEZ Elektrárna Tušimice Kotle C+D Membránové stěny SK u terciálního vzduchu Ocel 12 022 Abraze 08/2018
Elektrárny Opatovice K4 ohyby výsypka SK Ocel 12 022 Abraze 08/2018
ČEZ Elektrárna Poříčí Stěny elektroodlučovače v FK7 Ocel 12 022 Koroze 08/2018
ČEZ Elektrárna Tušimice Kotle A+B Membránové stěny SK u terciálního vzduchu Ocel 12 022 Abraze 08/2018
ČEZ Elektrárna Poříčí Stěny elektroodlučovače v FK7 Ocel 12 022 Koroze 07/2018
Elektrárny Opatovice K6 ohyby výsypka SK Ocel 12 022 Abraze 07/2018
Elektrárny Opatovice K5 ohyby výsypka SK Ocel 12 022 Abraze 07/2018
Elektrárny Opatovice K1 ohyby výsypka SK Ocel 12 022 Abraze 06/2018
Elektrárny Opatovice K2 ohyby výsypka SK Ocel 12 022 Abraze 06/2018
Elektrárny Opatovice K1 trubky PK9 a přehřívák PPIV Ocel 15 229 Nálepy 06/2018
Elektrárny Opatovice K3 výsyspka SK Ocel 12 022 Abraze 05/2018
Plzeňská teplárenská a.s. K7 deska přehříváku Ocel 15 229 Nálepy 05/2018
MVV Umwelt, Königs Wusterhausen, Německo Membránová stěna kotle na dřevní odpad Ocel 12 022 Koroze a nálepy 03/2018

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
SEV.EN EC K4 výsypka SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 12/2017
Elektrárny Opatovice K2 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2017
ČEZ EMě prostřednictvím TERMONTA PRAHA a.s. K6 okolí hořáků Šamot Nápeky 09/2017
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 09/2017
PRECHEZA a.s. Hořáková komora kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 09/2017
Elektrárny Opatovice K1 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2017
Elektrárny Opatovice K1 trubky EKO II Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2017
SEV.EN EC Chvaletice K1 trubky EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2017
Plzeňská energetika a.s. K3 Strop a okolí hořáku Ocel 12 022 Nápeky 08/2017
ČEZ EMě prostřednictvím TERMONTA PRAHA a.s. K5 okolí hořáků Šamot Nápeky 08/2017
Elektrárny Opatovice K1 ohyby EKO II Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2017
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok A výsypka SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2017
ČEZ Elektrárna Tušimice Blok B výsypka SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2017
Elektrárna Tisová a.s. K11 SK Ocel tř. 13 Abraze 950 oC 08/2017
ČEZ EMě prostřednictvím Energetických opraven, a.s. K11 výsypka SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 07/2017
Elektrárny Opatovice K3 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 07/2017
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím G-Team Protikorozní ochrana trubek přehříváku v FK7 Ocel 15 229  Koroze pod úsadou, 600 oC 07/2017
Elektrárny Opatovice K4 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2017
MVV Umwelt, Königs Wusterhausen, Německo Membránová stěna kotle na dřevní odpad Ocel 12 022 Koroze a nálepy 06/2017
Elektrárny Opatovice K5 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 05/2017
Elektrárny Opatovice K6 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 05/2017
Elektrárny Opatovice K4 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 04/2017
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 04/2017
PRECHEZA a.s. Hořáková komora kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 04/2017
SEV.EN EC prostřednictvím KP Ria K4 stříšky práškových hořáků Ocel 12 022 Nálepy 420 oC 01/2017

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
SEV.EN EC K1 zadní stěna spodní EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 360 oC 10/2016
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 10/2016
PRECHEZA a.s. Hořáková komora kalcinační pece - železité pigmenty Šamot Prodloužení životnosti 10/2016
SEV.EN EC prostřednictvím KP Ria K3 stříšky práškových hořáků Ocel 12 022 Nálepy 420 oC 10/2016
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím G-Team Protikorozní ochrana trubky přehříváku v FK7 Ocel 15 229 Koroze pod úsadou, 600 oC 10/2016
Elektrárny Opatovice K4 trubky PP II Ocel 12 022 Nálepy 09/2016
Elektrárny Opatovice K4 ohyby výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2016
Elektrárny Opatovice K5 závěsné trubky EKO II Ocel 12 022 Abraze 09/2016
Elektrárny Opatovice K6 závěsné trubky EKO II Ocel 12 022 Abraze 09/2016
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K5 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2016
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K6 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2016
Veolia Energie, a.s. Teplárna Přerov K2, hořáky Žárobeton Nálepy,  1200 oC 07/2016
ČEZ EMě prostřednictvím Energetických opraven, a.s. K11 stříška výparníku Ocel tř. 13 Nálepy,  950 oC 07/2016
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K3 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2016
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pec železité pigmenty Šamot Zvýšení životnosti 06/2016
ČEZ, a.s., ETi FK1 Spalovací komora Ocel tř. 13 Abraze 950 oC 06/2016
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K2 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 05/2016
ČEZ EMě prostřednictvím DIZ Bohemia K3 trubky LUVO II Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140 oC 04/2016
 UMICORE NV Hoboken Belgie Části odplynění pece v rafinerii kovů Ocel tř. 15 Vysokoteplotní koroze a abraze 800 oC 04/2016
Elektrárny Opatovice K6 nástřik přehříváku PP IV Ocel 15 229 Nálepy, 1 000 oC 01/2016
Elektrárny Opatovice K6 nástřik trubek okolo práškových hořáků Ocel 12 022 Nálepy, 1 200 oC 01/2016

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Sev.en EC, a.s. K3 Přední stěna výsypky SK Ocel 12 022 Nápeky 12/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K3  EKO II a závěsy Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 11/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K3 ohyby ve výsypce  SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 11/2015
Sev.en EC, a.s. K1 Membránová stěna Ocel 12 022 Nálepy 11/2015
PRECHEZA a.s. Hořáková komora dehydratační pec železité pigmenty Šamot Zvýšení životnosti 11/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K5 EKO II a závěsy Ocel 12 022 Abraze 10/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K5 ohyby ve výsypce  SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 10/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K2 EKO II a závěsy Ocel 12 022 Abraze 10/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K2 ohyby ve výsypce  SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 10/2015
ČEZ Elektrárna Poříčí prostřednictvím DIZ Bohemia Rekonstrukce ohřívače vzduchu LUVO, ochrana studeného konce Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 09/2015
ČEZ EMě prostřednictvím Energetických opraven, a.s. K9 trubky a ohyby spodní části výparníku Ocel tř. 11 Abraze popelem 700 oC 09/2015
Elektrárny Opatovice K5 Ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2015
Elektrárny Opatovice K3 Ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2015
Elektrárny Opatovice K2 Ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 09/2015
ČEZ Elektrárna Tušimice prostřednictvím ČEZ Energetické produkty, a.s. Výsypník popela Ocel 12 022 Klenbování 150 oC 09/2015
ČEZ EMě prostřednictvím DIZ Bohemia K4 12 bloků LUVO II Ocel tř. 11 Abraze 450 oC 08/2015
ČEZ EMě prostřednictvím Energetických opraven, a.s. K10 trubky a ohyby spodní části výparníku Ocel tř. 11 Abraze popelem 700 oC 08/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K2 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 08/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K2 Hořáky Žárobeton Nápeky 900 oC 08/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K5 Hořáky Žárobeton Nápeky 900 oC 08/2015
Elektrárny Opatovice K1 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 07/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K3 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 07/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K5 recirkulační potrubí Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 07/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K2 Šotové přehřívače Ocel 15 128.5 Abraze, koroze, úsady 1 150 oC 06/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K5 Šotové přehřívače a trubky na stěnách Ocel 15 128.5 Nápeky, koroze, 1 150 oC 06/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K3 EKO I Ocel 12 022 Abraze 06/2015
Elektrárny Opatovice K4 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2015
Elektrárny Opatovice K6 závěsné trubky EKO II Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 06/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K2 EKO I Ocel 12 022 Abraze 06/2015
ČEZ, a.s., ETi FK1 Spalovací komora Ocel tř. 13 Abraze 950 oC 05/2015
Umicore Hoboken, Belgie, prostřednictvím fy Oschatz, Německo Plynová pec, výrobna mědi Ocel tř. 15 Vysokoteplotní koroze 05/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K5 EKO I Ocel 12 022 Abraze 04/2015
ČEZ EMě prostřednictvím DIZ Bohemia K2 12 bloků LUVO II Ocel tř. 11 Abraze 450 oC 03/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K6 EKO II Ocel 12 022 Abraze 01/2015
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K6 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700 oC 01/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K1 šotové přehřívače Ocel 15 128.5 Abraze, koroze, úsady 1 150 oC 01/2015
Teplárna Žilina prostřednictvím SES Tlmače K1 zaústění sušek Ocel 15 128.5 Nápeky, koroze 1 150 oC 01/2015

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K6 díly recirkulačního potrubí Ocel 12 022 Abraze 12/2014
Elektrárny Opatovice K6 ohyby EKO II Ocel 12 022 Abraze 12/2014
Elektrárny Opatovice prostřednictvím SES Tlmače K6 EKO I Ocel 12 022 Abraze 11/2014
Elektrárny Opatovice K6 Trubky PP IV Ocel 15 229 Nápeky 11/2014
ČEZ, a.s., E Poříčí FK8 membránová stěna Ocel 12 022 Abraze popelem 08/2014
Plzeňská energetika Strop a okolí hořáků Ocel 12 022 Nápeky 08/2014
Plzeňská energetika Výsypka kotle Ocel 12 022 Abraze 08/2014
Teplárna Karviná prostřednictvím Vítkovice Power Engineering K3 spalinová mříž Ocel 12 022 Koroze 08/2014
ČEZ, a.s., ETu K1 a K2 kouřovod před odsířením Ocel 12 022 Důlková koroze, šokové sprchování ze 150oC na 5oC 07/2014
ČEZ, a.s., ETi FK1 spalovací komora Ocel tř. 13 Abraze, 950oC 07/2014
EGT servis s.r.o. Rekuperátor Ocel tř. 17 Abraze 07/2014
Elektrárny Opatovice K4 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2014
Elektrárny Opatovice K4 EKO II trubky Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2014
Elektrárny Opatovice K5 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2014
ČEZ, a.s., ETu K1 a K2 kouřovod - Zkontrolováno po 2 letech provozu: Úbytek 8% původní tloušťky Ocel 12 022 Důlková koroze, šokové sprchování ze 150oC na 5oC 07/2016
ČEZ, a.s., ETu K3 a K4 kouřovod před odsířením Ocel 12 022 Důlková koroze, šokové sprchování ze 150oC na 5oC 06/2014
Elektrárny Opatovice K1 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2014
Elektrárny Opatovice K2 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2014
Elektrárny Opatovice K3 nástřik ohybů ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2014
Elektrárny Chvaletice K1 zadní stěna spodní EKO Ocel 12 022 Abraze popelem, 360oC 05/2014

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Kronospan Jihlava prostřednictvím fy DITHERM Membránová stěna spalovací komory Ocel 12 022 Nápeky 12/2013
MHKW, Ofenbach, Německo, prostřednictvím fy GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Pec spalovny komunálního odpadu Vyzdívka SiC Nápeky 10/2013
ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové Spalovací komora K1 Vyzdívka Nápeky 09/2013
ČEZ Elektrárna Poříčí Trubky LUVO FK8 Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 08/2013
ČEZ Elektrárna Hodonín Trubky  LUVO Ocel tř. 11 Nízkoteplotní koroze 07/2013
Elektrárny Opatovice K2 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K3 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K3 prostor pod nosem výsypky SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K2 prostor pod nosem výsypky SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 07/2013
United Energy K9 trubky přehříváku páry Ocel tř. 15 Abraze fluidním ložem, 880oC 07/2013
ČEZ, a.s. ETi Spalovací komora dělící přepážka Žárobeton 950oC 07/2013
ČEZ, a.s. ETi Stěna cyklónu Žárobeton Abraze 950oC 07/2013
ČEZ, a.s. ETi Membránová stěna kotle Ocel tř.13 Abraze spalinami 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K1 EKO II trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 07/2013
Pražské služby, Spalovna Malešice K2 Trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 07/2013
EGT Servis Hradec Králové Rekuperátory Ocel tř.17 Abraze 07/2013
Elektrárny Opatovice K1 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K1 prostor pod nosem výsypky SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 07/2013
Elektrárny Opatovice K4 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2013
Elektrárny Opatovice K6 pravá strana výsypky SK Ocel 12 022 Abraze popelem 700oC 05/2013
Elektrárny Opatovice K6 EKO II trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2013
Elektrárny Opatovice K5 prostor pod nosem výsypky SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2013
Elektrárny Opatovice K6 prostor pod nosem výsypky SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2013
ČEZ, a.s. ETi Membránová stěna kotle Ocel tř.13 Abraze spalinami 700oC 04/2013
Trend Peking, Čína prostřednictvím GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Plynová tunelová pec Lehčené šamotové cihly Snížení spotřeby paliva pomocí emisivního nástřiku 02/2013
Trend Tianjing, Čína prostřednictvím GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Plynová tunelová pec Lehčené šamotové cihly Snížení spotřeby paliva pomocí emisivního nástřiku 02/2013

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Elektrárny Opatovice Nádrž H4 v CHÚV Ocel tř.11 7% HCl 12/2012
Borealis, Linz, Rakousko prostřednictvím GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Plynová pec Vláknité moduly Snížení teploty spalin odcházející do komína 11/2012
MHKW, Ofenbach, Německo prostřednictvím GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Pec na spalování komunálního odpadu SiC cihly Odstranění nápeků 10/2012
ČEZ Elektrárna Poříčí Trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 09/2012
Elektrárny Opatovice K3 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 08/2012
Elektrárny Opatovice K2 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2012
Elektrárny Opatovice K3 EKO II trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 07/2012
ČEZ, a.s. ETi FK11 rohy spalovací komory Nástřik vysocelegovaná slitina Abraze popelem, 850oC 07/2012
ČEZ, a.s. EMě K11 výsypka Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 07/2012
Elektrárny Opatovice K1 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 06/2012
ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové K2 Přehřívákové trubky Ocel tř.15 Nálepy, 1200 oC 06/2012
Elektrárny Opatovice K1 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2012
Elektrárny Opatovice K4 výsypka Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K5 výsypka Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K6 výsypka Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K6 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K6 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K5 EKO II trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K5 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K2 EKO II trubky GO Ocel 12 022 Abraze spalinami 700oC 05/2012
Elektrárny Opatovice K4 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2012
Pražské služby, Spalovna Malešice K3 Trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 04/2012
Korund Cian, Džeržinsk, Rusko Plynová pec Sibral 1 200 oC ochrana proti rozvlákňování 03/2012

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
GOSSLER TDM InsulRef Sp. z o.o Rošty kotlů na spalování dřevěných pelet Ocel 1.4841 Vysokoteplotní koroze 1 100 oC 10/2011
ČEZ Teplárna Poříčí Trubky přehříváku K1 Ocel 15 229 Nálepy 880oC 10/2011
UE Komořany Přehřívákové trubky fluidního kotle Ocel tř. 15 Abraze fluidním ložem, 880oC 09/2011
Slovenské elektrárně Nováky EKO, spalovací komora Ocel 12 022 Abraze, nápeky 09/2011
ČEZ Teplárna Poříčí Trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 08/2011
ČEZ, a.s. ETi Fluidní kotel K11 spalovací komora Nástřik vysocelegovaná slitina Abraze popelem, 850oC 08/2011
Elektrárny Opatovice K4 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2011
Pražské služby, Spalovna Malešice Trubky LUVO Ocel 12 022 Koroze kyselým kondenzátem 140oC 07/2011
Dalkia Přerov K2 spalovací komora Žárobeton Nápeky 07/2011
Elektrárny Opatovice K6 várnice výsyply Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2011
Elektrárny Opatovice K4 ohyby EKO Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2011
Lovochemie a.s. Výměník E3310 Ocel 17 240 Koroze HNO3 06/2011
Elektrárny Opatovice K5 ohyby ve výsypce SK a EKO Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2011
Elektrárny Opatovice K8 ohyby ve výsypce SK a EKO Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2011
Elektrárny Opatovice K3 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 04/2011
Elektrárny Opatovice K2 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 04/2011
Elektrárny Opatovice EKO II K2 trubky Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 04/2011
Elektrárny Opatovice K1 ohyby ve výsypce SK Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 04/2011

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Energetické centrum s.r.o. Jinřichův Hradec Kotel na biomasu - spalovací komora Ocel tř. 13, vyzdívka Nápeky 10/2010
ČEZ, a.s. ETi Fluidní kotel K11 spalovací komora Nástřik vysoce-legovanou slitinou Abraze popelem, 850oC 10/2010
Pražská teplárenská a.s. Mělník Přehřívák PP IV K1 Ocel tř. 15 Nápeky 09/2010
EGT servis s.r.o. Dno retorty Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 08/2010
ATEKO a.s. Trubka cyklonu F1 Ocel tř. 15 Abraze 400oC 08/2010
ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové Spalovací komora K2 Vyzdívka Abraze 08/2010
Elektrárny Opatovice EKO II K2 ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2010
Pražská teplárenská a.s. Mělník Přehřívák PP IV K4 Ocel tř. 15 Nápeky 07/2010
Elektrárny Opatovice Výsypka K2 ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 07/2010
Elektrárny Opatovice EKO II K1 trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 06/2010
ČEZ, a.s. EMě K11 výsypka a spodní parapety práškových hořáků Ocel tř.11 Nápeky 06/2010
Pražská teplárenská a.s. Mělník Přehřívák PP IV K2 Ocel tř. 15 Nápeky 06/2010
Elektrárny Opatovice EKO II K6 trubky Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 05/2010
Elektrárny Opatovice Výsypka K5 ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2010
Elektrárny Opatovice Výsypka K6 ohyby Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 05/2010
TERMIZO Liberec Membránová stěna fluidního kotle I. tah Ocel tř. 15 Abraze 04/2010
ČEZ a.s E Poříčí Spalovací komora K1 Žárobeton Nápeky 04/2010
Caminus Praha Komínové směšovače Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 02/2010

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Kotle-Mont a.s. K2 fluidní v DKV Č. Třebová - membránová stěna Ocel tř. 13 1 200 oC, nápeky 09/2009
International Power, El.Opatovice EKO II K6 ohyby Ocel 12 022 Abraze spalinami, 400oC 06/2009
TSC Katowice (PL) Ventilátorové kolo (lopatky) HVOF nástřik na oceli tř. 15 Abraze popelem, 390oC 06/2009
Caminus Praha Komínové směšovače Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 06/2009
International Power, El.Opatovice EKO II K5 ohyby Ocel 12 022 Abraze spalinami, 400oC 06/2009
International Power, El.Opatovice Výsypka K3 ohyby Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 05/2009
International Power, El.Opatovice EKO II K2 závěsné trubky - obnova nástřiku Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 05/2009
ČEZ - Elektrárna Mělník Kotel 500MW výsypka Ocel 15 020.1 Abraze popelem, 700oC 05/2009
Pražská Teplárenská (EMěI) 12ks LUVO trubky uvnitř Ocel tř.11 350 -180 oC, abraze 05/2009
International Power, El.Opatovice EKO II K4 trubky GO Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 05/2009
Caminus Praha Komínové směšovače Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 04/2009
PARAMO Pardubice Pec H21 Sibral Oprava po diagnostice 03/2009
BOSCH Termotechnika Krnov Kotlové těleso Ocel tř.11 Požadavek zvýšit tepelnou účinnost o 5% 03/2009

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Caminus Praha Komínové směšovače Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 11/2008
ČEZ Elektrárna Mělník Spalovací komora kotle 500 MW Ocel 15 020.1 Nálepy, 1 200oC 10/2008
EGT Servis Hradec Králové Retorta Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 10/2008
EGT Servis Hradec Králové Rekuperátor Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze, výr.skla 09/2008
Ling Krnov Kotlové těleso Ocel tř.11 Požadavek zvýšit tepelnou účinnost o 5% a životnost 09/2008
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K1) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700 oC 07/2008
International Power, El.Opatovice Přehřívákové trubky (K1) Ocel 15 229 Nálepy, 1 200 oC 07/2008
International Power, El.Opatovice Hořáky-varné trubky (K1) Ocel tř.11 Nálepy, 1 100 oC 07/2008
Central Sticks Libčany Spalovací komora kotle Žárobeton Spalování biomasy 06/2008
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II - (K2) - obnova nástřiku Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700 oC 06/2008
Caminus Praha Komínové směšovače Ocel tř.17 Vysokoteplotní koroze 05/2008
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II - GO (K5) Ocel tř.17 Abraze popelem, 700oC 05/2008
Paramo Pardubice Pec H21 Moduly Sibral Standard Nízkoteplotní koroze pláště vlivem 03/2008

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Hexion Sokolov Membránová stěna K13 Ocel tř.11 Vysokoteplotní koroze 09/2007
Paramo Pardubice Trubky EKO - GO Ocel tř.11 Nízkoteplotní koroze, 220oC 09/2007
Dalkia Ostrava Hořáky-varné trubky Žárobeton, ocel tř. 11 Nálepy, 1 100oC 08/2007
International Power, El.Opatovice Přehřívákové trubky (K3) Ocel 15 229 Nálepy, 1 200oC 07/2007
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II - GO (K5) Ocel 12 022 Abraze popelem, 700oC 06/2007
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K4) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 06/2007
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K5) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 06/2007
Teplárna Wroclaw (PL) Odsiřovací jednotka Ocel tř.11 Vysokoteplotní koroze 06/2007
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II - spodní ohyby (K2) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 400oC 05/2007
MAO Slovnaft Bratislava Hořáková skříň Žárobeton Nálepy, 1 100oC 04/2007
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II - spodní ohyby (K5) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 400oC 03/2007

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Pražské služby, Spal.Malešice Hořáková stěna Žárobeton Nálepy, 1 100oC 12/2006
Teplárna Wroclaw (PL) Odsiřovací jednotka Ocel tř.13 Vysokoteplotní koroze 10/2006
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K3) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 08/2006
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K3) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 08/2006
International Power, El.Opatovice Hořáky-varné trubky (K3) Ocel tř.13 Nálepy, 1 100oC 08/2006
International Power, El.Opatovice Přehřívákové trubky (K3) Ocel 15 229 Nálepy, 1 200oC 08/2006
Pražská Teplárenská (EMěI) Skříň vent.kola Ocel tř.11 200 oC, abraze 08/2006
MAO Slovnaft Bratislava Hořáková skříň Žárobeton Nálepy, 1 100oC 07/2006
Dalkia Ostrava Hořáky-varné trubky Žárobeton, Ocel tř.13 Nálepy, 1 100oC 06/2006
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K1) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 06/2006
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K1) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 06/2006
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K4) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 05/2006
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K4) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 05/2006
Pražská Teplárenská (EMěI) Trubky LUVO Ocel tř.11 350 -180 oC, abraze 05/2006
International Power, El.Opatovice Trubky výsypky (K5) Ocel tř.11 Abraze popelem, 700oC 05/2006
International Power, El.Opatovice Hořáky-varné trubky (K6) Ocel tř.13 Nálepy, 1 100oC 05/2006
Synthesia - Teplárna Směšovací T-trubice Ocel tř.17 Abraze uhlím, 250oC 04/2006

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Pražské služby, Spal.Malešice Membránová stěna Ocel tř.13 Abraze, 1 000oC 12/2005
International Power, El.Opatovice Varné trubky ve výsypníku Ocel tř.12 Abraze popelovinami, 500oC 11/2005
Pražské služby, Spal.Malešice Trubky EKO, spalovací komora Ocel tř.13, žárobeton Abraze spalinami, 700oC 08/2005
Energetika Kladno Spalovací komora - membránová stěna Ocel tř.11 Abraze spalinami, 1 100oC 08/2005
UE Novosedlice Cyklon Ocel tř.13 Abraze, 350 oC 08/2005
Pr.Teplárenská, El.Mělník I Trubky LUVO (zevnitř) Ocel tř.11 Abraze spalinami, 500oC 07/2005
MAO Slovnaft Bratislava (SK) Hořáková skříň Žárobeton Nálepy, 1 000oC 07/2005
Teplárna Strakonice Uhelný zásobník Ocel tř.13 Nálepy, PKO 07/2005
UE Novosedlice Cyklon Ocel tř.13 Abraze, 350 oC 06/2005
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K2) (mimo kotel) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 500oC 06/2005
UE Komořany Trysky fluidního kotle (na pozici) Ocel tř.17 Abraze fluidním ložem, 880oC 05/2005
Synthesia - Teplárna Směšovací T-trubice Ocel tř.17 Abraze uhlím, 250oC 04/2005
UE Komořany Trysky fluidního kotle (na pozici) Ocel tř.17 Abraze fluidním ložem, 880oC 04/2005

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
MAO Slovnaft Bratislava Ethylenová jednotka Spalovací komora Pěnošamot, ocel tř.17 Zvýšení tepelné účinnosti 12/2004
Teplárna Strakonice EKO II, EKO I, hořák.skříň, vent.kolo Ocel tř.11 Žárobeton Abraze, nálepy 09/2004
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K6) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 09/2004
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K2) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 08/2004
United Energy Novosedlice Spalovací komora Vyzdívka žárobeton Nálepy, 1 000oC 08/2004
Energetika Kladno Spalovací komora - membránová stěna Ocel tř.11 Abraze spalinami, 1 100oC 08/2004
Teplárna Tábor Ventilátorové kolo Ocel tř.11 Abraze popílkem, 250oC 08/2004
Energetika Kladno Spalovací komora - membránová stěna Ocel tř.11 Abraze spalinami, 1 100oC 08/2004
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K5) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 07/2004
Pražské služby, Spalovna Malešice Trubky EKO Ocel tř.13 Abraze spalinami, 700oC 07/2004
Teplárna Strakonice EKO II, EKO I, hořák.skříň, vent.kolo Ocel tř.11, Žárobeton Abraze, nálepy 07/2004
United Energy Komořany Trysky fluidního kotle (přímo v K4) Ocel tř.17 Abraze fluidním ložem, 880oC 07/2004
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K4) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 06/2004
Pražské služby, Spalovna Malešice Hořáková stěna Žárobeton Nálepy, 1 100oC 06/2004
Energetika Kladno Hořáková skříň Žárobeton Nálepy, 1 100oC 06/2004
Energoaqua Rožnov p. Radhoštěm Hořáková stěna Žárobeton, šamot Nálepy, 1 100oC 06/2004
United Energy Komořany Trysky fluidního kotle K4 Ocel tř.17 Abraze fluidním ložem, 880oC 05/2004
International Power, El.Opatovice Trubky EKO II (K6) Ocel 12 022 Abraze spalinami, 700oC 05/2004
Synthesia - Teplárna Směšovací  T-trubice Ocel tř.17 Abraze uhlím, 250oC 04/2004
United Energy Komořany Trysky fluidního kotle náhradní Ocel tř.17 Abraze fluidním ložem, 880oC 04/2004

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
RIOS Valašské Meziříčí Kondenzátor kys sírové Kyselinovzdorný beton 260 oC, 70% H2SO4 10/2003
United Energy Novosedlice Cyklon Ocel tř. 13 Abraze, 350 oC 10/2003
Elektrárna Dětmarovice 4 různé zkušební plochy Ocel tř. 13, 15, ŽB až 1 200 oC, abraze černým uhlím 10/2003
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 5, hubice a závěsy Ocel tř. 15 460 - 650 oC, abraze spalinami 09/2003
ČD DKV Česká Třebová Spalovací komora parního kotle, membránová stěna Ocel tř. 13 Nápeky, 1200 oC 09/2003
Biomac Větřní Kotel na spalování dřevní štěpky Žárobeton Nápeky, 900 oC 09/2003
Burwitz CZ Víko odsávání ASEA Ocel, membránová stěna 1 400 oC nad taveninou 08/2003
Harpen Náchod Parní kotel,  hořáky Žárobeton Abraze spalinami, nálepy, 1200 oC 08/2003
United Energy Komořany Fluidní kotel 8 - talířové trysky Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 08/2003
Sokolovská uhelná Vřesová Plynové hořáky kotle K3, zaústění Žárobeton Nápeky, 1 200 oC 08/2003
United Energy Komořany Fluidní kotel 3 - talířové trysky Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 07/2003
Žilinská Teplárenská Parní kotel, hořáky Žárobeton Abraze spalinami, nálepy, 1 200 oC 06/2003
United Energy Komořany Fluidní kotel 7 - talířové trysky Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 06/2003
KORAMO, a.s. Parní kotel,  hořáky Žárobeton Abraze spalinami, nálepy, 1 200 oC 06/2003
ENERGOTRANS, a.s. Lopatky vent.kola Ocel tř. 15 Abraze popílkem, 300  oC 06/2003
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 6, trubky EKO II Ocel tř. 15 Abraze spalinami, 460 -650 oC 06/2003
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 3, trubky EKO II Ocel tř. 15 Abraze spalinami, 460 -650 oC 05/2003
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 2, trubky EKO II Ocel tř. 15 Abraze spalinami, 460 -650 oC 05/2003
IROMEZ Pelhřimov Kotel na spalování biomasy, trubky výměníku Ocel tř. 15 Nálepy v ústí trubek, 600 - 900 oC 04/2003
ESAB Vamberk Víko tavící pece Dinasová vyzdívka 1 650 oC nad taveninou 03/2003
Synthesia Teplárna Parní kotel, směšovací kusy Ocelolitina 42 2424 Černé uhlí, 310 oC 03/2003
Žilinská Teplárenská Parní kotel, výsypka, hořáky Žárobeton Abraze spalinami, nálepy, 1 200 oC 03/2003
IVITAS Dýmník nad konvertorem (trubkový chladič) Ocel tř. 13 Odstřikující ocel a struska, 1500 oC 02/2003

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Teplárna České Budějovice Parní kotel, uhelné hořáky Kombinace materiálů Nápeky 08/2002
Spalovna Schwandorf, SRN Kotel 1 a 3 Ocel tř. 13 Kyselé kondenzáty, 700 oC 07/2002
Dalkia Morava Olomouc Fluidní kotel Keramická vyzdívka Abraze fluidním ložem 07/2002
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 1, hubice Ocel tř. 15 Abraze popílkem, 460 až 650 oC 07/2002
Elektrárna Mělník Kouřovod 3 kotle K11 Ocel tř. 11 Abraze popílkem, 200 až 250 oC 07/2002
ČEZ Elektrárna Prunéřov Spalovací komora kotle, spodní výsypník Žárobeton Degradace od padajících nápeků 06/2002
Sokolovská uhelná Vřesová Kotel K2, zaústění plynových hořáků Žárobeton Nápeky, 1 200 oC 06/2002
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 2 Ocel tř. 15 Abraze popílkem, 460 až 650 oC 06/2002
Teplárna Ústí nad Labem Sušárna uhlí 4 ks Šamot Nápeky 05/2002
Regionale Milieuzorg Belgie Spalovna komunálního odpadu Vyzdívka SiC Nápeky, 1 200 oC 02/2002

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Galena Opava Přehřívák páry plynového kotle Ocel tř. 15 Dopadová stěna, 800 oC 10/2001
Elektrárna Opatovice Parní kotel K 6 Ocel tř. 15, žárobeton Abraze popílkem, 460 až 650 oC 09/2001
Energetika Třinec Fluidní kotel, membránová stěna Ocel tř. 13 Abraze, 900 oC 09/2001
Teplárna Tábor Kotel, zaústění plynových hořáků Žárobeton, Sibral Nápeky 1 200 oC 08/2001
Nemocnice Benešov Spalovací komora Žárobeton Nápeky 1 600 oC 07/2001
Sokolovská uhelná Vřesová Kotel, zaústění plynových hořáků Žárobeton Nápeky 1 200 oC 07/2001
Teplárna Ústí nad Labem Kotel, zaústění plynových hořáků Ocel tř. 13 Nápeky 07/2001
United Energy Komořany Fluidní kotel - talířové trysky Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 06/2001
Energetika Třinec Fluidní kotel, membránová stěna Ocel tř. 13 Abraze 900 oC 05/2001
MST Energomont Kotel, zaústění hořáků Žárobeton Nálepy, 1 000 oC 05/2001
Elektrárna Turow, Polsko Spalovací komora fluidního kotle Ocel tř. 13, žárobeton Abraze 800 oC 04/2001
Teplo Rýmařov Parní kotel Šamot Nápeky 1 100 oC 04/2001
Nemocnice Benešov Spalovací komora Žárobeton Nápeky 1 600 oC 04/2001
Teplo Rýmařov Parní kotel Šamot Nápeky 1 100 oC 02/2001
ČEZ Elektrárna Ledvice 60 ks hořáků Ocel 17 153 Abraze práškovým uhlím, 350 oC 01/2001

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Elektrárna Opatovice EKO II parního kotle Ocel tř. 15 Abraze popílkem, 460 až 650 oC 12/2000
Teplo Bruntál Parní kotel Ocel tř. 17 Creep, 1 100 oC 10/2000
Paramo Pardubice Energetika - kotel Šamot Nápeky, 1200 oC 09/2000
1. SČ teplárenská Komořany Fluidní kotel - talířové trysky Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 09/2000
SAKO Brno Spalovna kotel Žárobeton Nápeky, 1 200 oC 09/2000
Iromez Pelhřimov 2 spalovací kotle na LTO Šamot Nápeky, 1 200 oC 09/2000
ASSI Domän Štúrovo Regenerační kotel Žárobeton Nápeky, 1 200 oC 09/2000
Elektrárna Opatovice Valach přehříváku kotle č.3 Žárobeton Abraze, až 1 300 oC 08/2000
Sokolovská uhelná Spalovací kotel Žárobeton Abraze, 1 200 oC 08/2000
Elektrárna Opatovice Ambrazury kotle č. 3 Ocel tř. 13 Abraze, až 1 000 oC 08/2000
Spolana Neratovice Kaprolaktam - pec na spalování síry Šamot Plynný SO2, 1 400 oC 07/2000
Kávoviny Pardubice Pražící pec Šamot Spaliny plynu, 1 300 oC 07/2000
Škoda Energo Mladá Boleslav Fluidní kotel Ocel tř. 15, šamot Abraze, 900 oC 07/2000
Elektrárna Opatovice Trubkovnice přehříváku kotle č.3 Ocel tř. 15 Abraze, až 1 300 oC 07/2000
PRECHEZA Přerov Rotační pec A na výrobě titanové běloby Šamot H2SO4, TiO2, 470 oC 01/2000

 

Zákazník Zařízení Podklad Prostředí Datum
Teplárna Liberec Plynový kotel Šamot 1 200 oC 12/1999
1. SČ teplárenská Komořany Fluidní kotel - trysky - test Ocel tř. 17 Abraze pískem a uhlím, až 900 oC 10/1999
Elektrárna Opatovice Ambrazura - dodávka prášk. uhlí Ocel tř. 13, žárobeton Abraze uhelným prachem, až 1 000 oC 09/1999
Elektrárna Opatovice Trubkovnice přehříváku kotle č.4 Ocel tř. 15 Abraze, až 1 300 oC 09/1999
Elektrárna Opatovice Valach přehříváku kotle č.4 Žárobeton Abraze, až 1 300 oC 09/1999
Spolana Neratovice Předloha na výrobně kyseliny sírové - test Ocel tř. 17 Eroze, 95%H2SO4, 40 oC 09/1999
Spolana Neratovice Směšovač na výrobně kyseliny sírové - test Ocel tř. 17 98-99%H2SO4, 90 oC 09/1999
Spolana Neratovice Pec na spalování síry -test Šamot Plynný SO2, nápeky, 1 200oC 08/1999
PRECHEZA Přerov Pec na spalování síry -test na provozu K Šamot Plynný SO2, nápeky, 1 200oC 08/1999
PRECHEZA Přerov Pec na spalování síry -test na provozu S1 Šamot Plynný SO2, nápeky, 1 200oC 08/1999
Léčiva Praha Pyrolýzní pec ve spalovně odpadu Šamot, žárobeton Chemický a komunální odpad, 800 oC 08/1999
PRECHEZA Přerov Rotační pec B na výrobě titanové běloby Šamot H2SO4, TiO2, 470 až 950oC 08/1999
PRECHEZA Přerov Pec rozkladu ilmenitu Žárobeton Spaliny, 1 600oC 08/1999
PRECHEZA Přerov Rotační pec A na výrobě titanové běloby Šamot H2SO4, TiO2, 470 až 950oC 08/1999
Chemopetrol Litvínov Petrochemie - Pec BA 101 Pěnový šamot Spalování ropných frakcí, 900 oC 07/1999
Sokolovská uhelná Spalovací jednotka LICHEP Pyrolog Spalování odpad. plynu, 1 500 oC 07/1999
PRECHEZA Přerov Absorbční věž kyseliny sírové Kyselinovzdorná keramika 75% H2SO4, 150oC 07/1999
Chemopetrol Záluží Petrochemie - Pec BA 107 Žárobeton Spalování ropných frakcí, 1 200 oC 07/1999
Paramo Pardubice Incinerátor Šamot, žárobeton Kyselé kondenzáty, 800 oC 03/1999
SBK Ostrava Kelímková plynová pec Šamot Plamen, struska, 1 300oC 01/1999
Elektrárna Opatovice Ambrazura - dodávka prášk. uhlí Šamot, ocel Abraze uhelným prachem, až 1 200 oC 07/1998