BG Quick® - Technické parametry

Pevnost v tlaku
Do 2 hod 17-21 MPa
Do 3 dnů 28-41 MPa
Do 28 dnů 48-55 MPa
Do 1 roka 90 MPa
 
Ohybová pevnost
Do 2 hod 3,0 MPa
Do 6 hod 4,1 MPa
Do 28 dnů 6,6 MPa

 

Další parametry

 Přilnavost

 


Mráz/tání dle ASTM C666 metoda A


Protismykové vlastnosti dle ČSN-EN 13036-4


Typická spotřeba

Na beton a asfalt 2,8-6,2 MPa

Na ocel 3,6 MPa


Úbytek při 300 cyklech  0,09%


Délka prokluzu kyvadla 126 mm za vlhka: Výchylka < 0,77


Při tloušťce 3 cm a přídavkem kameniva ………….35kg/m2

Při tloušťce 1 cm bez přídavku kameniva ………...23kg/m2