Co je anodická ochrana?
Anodická ochrana je elektrochemický způsob protikorozní ochrany pasivovatelných kovů (uhlíková ocel, korozivzdorná ocel, titan) v silně agresivním prostředí jako jsou kyseliny sírová, fosforečná nebo louh sodný, ale též v kapalných hnojivech.
Jak se liší anodická ochrana od katodické ochrany?
Jednak opačnou polaritou ochranného stejnosměrného proudu, ale hlavně tím, že katodická ochrana se vesměs používá pro ochranu podzemních potrubí zevně, kdežto anodická ochrana pro ochranu technologických aparátů zevnitř, jako jsou nádrže, chladiče atd.
Znamená to, že je chráněný aparát pod proudem?
Chráněný aparát je připojen k velmi bezpečnému zdroji stejnosměrného proudu o velmi nízkém napětí (řádově 1V) a je kontrolován vyspělou elektronikou. Veškeré elektrochemické děje se odehrávají v roztoku uvnitř aparátu a na vnější dotyk se nic neprojevuje. Za 40 let se nestal žádný úraz proudem. Není to fyzikálně ani možné.
Pro jaké chemikálie je anodická ochrana vhodná?
Musí to být vodivý roztok nebo tavenina. Nejběžnější jsou kyseliny sírová, fosforečná nebo louh sodný, ale též kapalná hnojiva. Zvláštní kapitolu tvoří roztok pro chemické niklování, kde nejde o protikorozní ochranu, ale o to, aby se na kovových stěnách nikl nevylučoval a ponikloval jen zboží.
Jaké přínosy má anodická ochrana?
Anodická ochrana zajišťuje technicky přijatelnou rychlost rovnoměrné koroze pod 0,1mm/rok, zabraňuje vzniku nerovnoměrných forem koroze (bodová koroze, korozní praskání). Tím je anodická ochrana ekonomicky velmi výhodná a šetří značné investiční náklady. Umožňuje vyrobit aparát z uhlíkové oceli, kde by jinak byl nutný nerez nebo z běžného nerezu, kde by jinak byla potřeba drahá vysocelegovaná slitina. Anodická ochrana dále udržuje kvalitu a čistotu vyráběného produktu. Umožňuje případně i bezpečné využití značného množství odpadního tepla z chladičů.