Anodická ochrana - Princip

Životnost nad 30 let!

Nejstarší stále fungující reference z roku 1985!

Stovka referencí u všech významných výrobců

Umožňuje nahradit drahé slitiny  běžnou nerezí

Umožňuje nahradit  nerez běžnou uhlíkovou ocelí

Zvyšuje provozní spolehlivost a zamezuje neplánovaným odstávkám

Anodická protikorozní ochrana je elektrochemický způsob protikorozní ochrany pasivovatelných kovů (uhlíková ocel, korozivzdorná ocel, titan) v silně agresivních vodivých kapalných prostředích.  Používá se bezpečný zdroj velmi nízkého napětí a sada  referentních elektrod s extrémní životností v těžkých provozních podmínkách pro řízení procesu. Spolehlivost je zcela mimořádná a je daná též naším celoročním servisem. Naši pracovníci mají čtyřicetiletou zkušenost s anodickou ochranou přímo v provozech.