Vhodnost použití BG HitCoat®u a podmínky při práci

Co je BG HitCoat®?
BG HitCoat® je keramický povlak s vynikající odolností proti abrazi (ABRAZE), korozi (KOROZE) a vysokým teplotám až do 1.900 oC.
Pro jaké prostředí je povlak BG HitCoat® vhodný?
BG HitCoat® se hodí hlavně do pecní atmosféry pro ochranu trubek, vyzdívek a vláknitých izolací (KOTLE). Nízkoteplotní varianta BG HitCoat® 200 je vhodná i do kapalných nebo smíšených prostředí – např. Kouřovodů a komínů pracujících pod rosným bodem (KOMÍNY).
Z jakého konstrukčního materiálu musí být aparát vhodný pro povlak BG HitCoat®?
Ze všech obvyklých. BG HitCoat® má vysokou adhezi na všechny běžné konstrukční materiály (přes 10 MPa, měřeno v kotli, ne v laboratoři). Typický příklad je hořák, kde se stříká BG HitCoat® najednou přes CrNi ocel, keramiku (šamot) i vláknitou izolaci (Sibral) (HOŘÁKY)
Jaké přínosy má povlak BG HitCoat®?
BG HitCoat® svou vynikající odolností proti abrazi a korozi prodlužuje životnost oceli, vyzdívek (i SiC!) a vláknitých izolací mnohonásobně. Svou schopností potlačovat nápeky, nálepy a jiné úsady zvyšuje tepelnou účinnost kotlů, která je ještě posílena velkou schopností BG HitCoat®u pohlcovat vyzářené teplo (emisivita >0,95). Obrovskou výhodou je skutečnost, že je BG HitCoat® možno stříkat přímo v kotli velkou rychlostí. Odstávka z provozu se tím zdrží minimálně.
Je BG HitCoat® nebezpečná látka?
BG HitCoat® je vodouředitelná keramika. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Je nehořlavý a nevýbušný.

Dodávky a míchání BG HitCoat®u

Jak vypadá surový BG HitCoat® před nanášením? Je to prášek?
Ne, BG HitCoat® je řídká kapalina, která vznikne smícháním 3 složek ( 2 kapalných a 1 práškové) a super čisté vody.
Můžeme si koupit plechovku BG HitCoat®u?
Ne, BG HitCoat® je čtyřsložkový kompozit, který se smíchá ve speciálním drahém ultrazvukovém mixéru těsně před nanášením. Proto dodáváme BG HitCoat® výhradně s prací.

Stříkání BG HitCoat®u

Musí se části kotle odvážet do dílny pro nástřik BG HitCoat®?
Ne, nástřik BG HitCoat® se provádí přímo na místě – v kotli. Části, které se vyměňují a vyrábějí se znovu mimo kotel a pak se do něj montují, lze nastříkat BG HitCoat®em též mimo kotel. Po montáži se jen opraví poškození a svary.
Kolik času je potřeba na povlak BG HitCoat®?
Nástřik je velmi rychlý, mnoho desítek m2 za den. Obvyklý výkon pro 1 partu je 60 – 100 m2/den. Může pracovat i více part najednou. BG HitCoat® nezapáchá a není škodlivý.
Jaká příprava povrchu je potřebná pod povlak BG HitCoat®?
Tryskání na kovovou čistotu (Sa 2,5 - 3) v případě kovů (trubky) nebo vyfoukání (popř. vysátí) prachu z vyzdívek.
Za jakou dobu se lze nového nástřiku BG HitCoat® dotýkat rukou?
Za několik minut.
V kotli je mnoho různých konstrukčních materiálů současně (keramika, kovy, vláknité izolace. Je možno stříkat BG HitCoat® na všechny?
Ano. BG HitCoat® má vysokou adhezi na všechny běžné konstrukční materiály (přes 10 MPa, měřeno v kotli, ne v laboratoři). Typický příklad je hořák, kde se stříká BG HitCoat® najednou přes CrNi ocel, keramiku (šamot) i vláknitou izolaci (Sibral).
Je možné BG HitCoat® stříkat kolem celého povrchu trubek výměníků ve více řadách?
Ano, děláme to běžně (VÝMĚNÍKY). Jen prostor mezi trubkami musí být dostatečný (> 20 mm).
Je možné BG HitCoat® stříkat uvnitř trubek?
Ano, děláme to běžně (VÝMĚNÍKY). Jen průměr trubek musí být větší než 20 mm (d> 20 mm) a jejich délka menší než 10 m. Typický příklad LUVO (=předehřívák vstupního vzduchu), kde BG HitCoat® chrání proti korozi i proti ucpávání popílkem.