BG HitCoat® - Technické parametry

Fyzikální a mechanické hodnoty KOMPOZITu BG HITCoat®

 

BG HitCoat®

zelený

BG HitCoat®

bílý

BG HitCoat®

černý

BG HitCoat®

superemisivní

vzhled

Zelený

matný

Bělošedý

matný

Černošedý

matný

Šedý

matný

bod tání [oC]

1900

1500

1000

1550

teplotní roztažnost [K-1]

7,2x10-6 až 6,4x10-5

9,3x10-6 až 4,8x10-5

1,1 až 4,3x10-5

1,9 až 5,2x10-5

tepelná vodivosti [W.m-1.K-1] @ 400oC 1)

1,02

0, 83

1,14

1,23

hustota [g/cm3]

2,4

2,4

3,3

2,7

ztráty opalem [%] @750oC

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

pórovitost [%] @20oC

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

odolnost tep.šokům [oC/s]

>500

>500

>200

>200

přilnavost na kov [MPa] 2)

13-15

12-14

11-13

10-12

 přilnavost  na keramiku 2)

>pevnost

podkladu

>pevnost

podkladu

>pevnost

podkladu

>pevnost

podkladu

abrazivzdornost @20oC 3)

3,7 (100%)

4,6 (100%)

1,5 (100%)

2,9 (100%)

abrazivzdornost @1000oC  3) 4)

3,5 (106%)

4,4 (105%)

1,2 (125%) 5)

2,6 (112%)

emisivita 6)

0,50 – 0,95

x

x

0,93 – 0,98

emisivita 7)

>0,95

x

x

>0,96

1)  metoda žhavého drátku                                                       2) ČSN EN 24 624                                                            3) ASTM C 704 – 94                                           
4)  teplotní gradient během zkoušky, ΔT= -980oC
5)  počáteční teplota 700oC, ΔT= -680oC                                6)  pro rozsah teplot 500 – 1100oC a IČ spektrum 2 – 22 μm                                                                
7)  pro absorpční pásy vodních par a CO2 v provozních  teplotách

 

Fyzikální a mechanické hodnoty KOMPOZITu BG HITCoat® 200

 

BG HitCoat® 200

Vzhled

Lesklý2)

Maximální teplota použitelnosti  [oC]1)

220

Doba výtoku (4mm) [s]3)

27

Hustota [g/cm3]

2,5

Sušina [%]

80

Pórovitost [%]

<0,1

Přilnavost na kov [MPa] 4)

7 - 10

Přilnavost na keramiku 4)

>pevnost podkladu

Abrazivzdornost @20oC 5)

0,9

Pevnost v tahu [MPa]

80

Pevnost v tlaku [MPa]

150

Tvrdost (Barcol)

41

1) Na vzduchu                            2)  V různých barevných odstínech                            3) @ 18oC po namíchání                             4) ČSN EN 24 624                                         5)  ASTM C 704 - 94